Žijeme v dvoch paralelných vesmíroch!

27. februára 2024, jankratky, budúcnosť história vzdelanie život

Svet je čoraz viac znechutený establišmentálnymi elitami, ktoré presadzujú „poriadok založený na pravidlách“, pričom tieto elity samotné sa zdajú byť klamlivo optimistické, pokiaľ ide o ich šance alebo sú zvyšku sveta jednoducho ľahostajné. A je to, ako keby ľudia a národy začali obývať dva oddelené, paralelné vesmíry. Jeden vesmír – toho anglo-amerického NATO – sa sústreďuje na konflikty!

A na nekonečný zoznam nepriateľov, ktorých treba prekonať, na prebiehajúcu vojnu, na nadvládu tým, že bráni rastu ostatných, na strach z iných. Druhý vesmír, ktorého príkladom je proces BRICS-Plus, si predstavuje už novú paradigmu medzinárodných záležitostí, kde je možná obojstranne výhodná spolupráca, a kde je ľudský rozvoj dôležitejší ako hegemonizmus, kde sa blokový konflikt stáva minulosťou.