Skutočný stav Ameriky v súčasnosti!

18. augusta 2022, jankratky, budúcnosť história veda vzdelanie život

Existuje mnoho spôsobov, ako vybudovať a kontrolovať to, čo by sa dalo klasifikovať proletariátna spoločnosť, a všetky si vyžadujú elimináciu jednotlivca. Marxove slová a dokonca aj presvedčenia to ale jasne potvrdzujú. V dnešnom svete je väčšina snáh o zničenie nezávislého myslenia!

Normálneho alebo považovaného za prirodzené správanie, tradíciu, rodinu a čestnú históriu ponorená do techník neomarxizmu, ktoré spôsobujú neobmedzené rozdelenie, nenávisť, antagonistickú existenciu, ničenie a elimináciu všetkých minulých dejín a morálnych presvedčení. Toto je súčasný stav vecí v USA!