Všetky skutky ľudí budú odhalené!

28. januára 2019, jankratky, Biblia Boh citáty história zákon život zjavenie

 

V posledných niekoľkých rokoch začínajú vychádzať na svetlo sveta úžasné veci a pravdy života skryté počas mnohých desaťročí alebo ešte staršie! O mnohých sa tušilo, ale neboli pevné dôkazy a iné dokonale zatajené! Toto potvrdzuje inšpirované slová napísané učencom Markom v jeho evanjéliu:

‘Totiž nič nie je skryté tak, aby to nebolo odhalené; nič nebolo tak starostlivo zatajené, aby to nevyšlo najavo. Ktokoľvek má uši na počúvanie, nech počúva’! Okrem toho, jeho slová sú v dokonalom súlade so slovami slávneho izraelského kráľa Šalamúna, ktorý okrem iného tiež napísal:

‘Pravý Boh sám privedie dielo každého druhu na súd, pokiaľ ide o každú skrytú vec, či už je dobrá alebo zlá’! Tieto slová skrývajú sľub a nádej pre tých, ktorí museli počas svojho života trpieť a prežívať rôzne druhy nespravodlivosti. Odmena čaká aj dobrokonajúcich ľudí v minulosti!

Ktorí alebo zomreli alebo boli usmrtení neprávom alebo vo vojnách podporovanými mocnými sveta pre svoje mocenské a materiálne zisky! Pre spravodlivých taká nádej je živá a približuje sa čoraz rýchlejšie! Spravodlivý Boh a Stvoriteľ sa o to dokonale postará a žiadny z jeho sľubov nezlýhá!